آخرین اخبار مدارس


17 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

09 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چگونه با نوجوانم صحبت کنم

شمس الدین حسینی

ارتباط مناسب

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامت

جلوگیری از استرس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

برای آسایش زندگی

جویس میر

راه رسیدن به آسایش

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

پریماه صفری

مسابقه: آزمون بسیج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

غزل طاهرخانی

مسابقه: آزمون بسیج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

روزا رحمانی

مسابقه: نقاشی با موضوع پدر من

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

لیلا حقایق پور

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هلیا رحمانی

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

لیلا حقایق پور

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سونيارحماني

مسابقه: پرسش مهر(طراحي)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تینا رحمانی

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه کاظم لو

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پارمیس طاهری

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما (ض م)

شكيبا رحماني

1380/05/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا حاج محمدلو

1379/05/23

دبستان پسرانه سما

پارسا رحماني

1388/05/31

دبستان پسرانه سما

اميرحسين طاهرخاني

1387/05/30

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرمحمد طاهرخاني

1380/05/28

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نازنين رحماني

1380/05/31

دبستان دخترانه سما

زهرا شيخها

1384/05/29

دبستان دخترانه سما

گلسا طاهريها

1389/05/28

دبستان دخترانه سما

ستايش راشدي فرد

1387/05/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين اسلامي

1379/05/29