آخرین اخبار مدارس


14 دیدبیرستان دوره اول دخترانه سما

15 دیدبستان پسرانه سما

26 آباندبستان پسرانه سما

30 آذردبستان پسرانه سما

20 آذردبستان پسرانه سما

13 دیدبستان دخترانه سما

30 آذردبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامت

جلوگیری از استرس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چگونه با نوجوانم صحبت کنم

شمس الدین حسینی

ارتباط مناسب

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

برای آسایش زندگی

جویس میر

راه رسیدن به آسایش

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه کاظم لو

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هلیا رحمانی

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تینا رحمانی

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

لیلا حقایق پور

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

لیلا حقایق پور

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پارمیس طاهری

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

مهشيد طاهرخاني

1383/10/30

دبستان دخترانه سما

مبينا نصيرزاده مبارك آبادي

1387/10/28

دبستان دخترانه سما

حنانه حيدري

1385/10/26

دبستان دخترانه سما

آتنا ناصري

1384/10/25

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه شامي

1381/10/28

دبستان دخترانه سما

زهرا طاهرخاني

1386/10/30

دبستان دخترانه سما

راشين خاموشي

1384/10/24

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل رحماني

1387/10/26

دبستان دخترانه سما

آرزو سلطانلو

1384/10/28