آخرین اخبار مدارس


24 اسفنددبستان پسرانه سما

09 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما (ض م)

08 اسفنددبیرستان دوره دوم دخترانه سما (ض م)

03 اسفنددبستان دخترانه سما

22 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

20 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

16 بهمندبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامت

جلوگیری از استرس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چگونه با نوجوانم صحبت کنم

شمس الدین حسینی

ارتباط مناسب

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

برای آسایش زندگی

جویس میر

راه رسیدن به آسایش

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

فاطمه کاظم لو

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

لیلا حقایق پور

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پارمیس طاهری

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

لیلا حقایق پور

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

تینا رحمانی

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سونيارحماني

مسابقه: پرسش مهر(طراحي)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هلیا رحمانی

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

فريما طاهرخاني

1384/01/06

دبستان دخترانه سما

عارفه كوشككي

1384/01/03

دبستان دخترانه سما

نغمه جليليان

1387/01/05

دبستان پسرانه سما

رامتين طاهرخاني

1388/01/04

دبستان دخترانه سما

آوا باقري دعويسرايي

1386/01/02

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا رحماني

1383/01/02

دبستان دخترانه سما

نازنين السادات حسيني

1384/01/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

يوسف عبادي

1380/01/02

دبستان پسرانه سما

كيارش طاهرخاني

1388/01/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرمهدي طاهرخاني

1379/01/07