آخرین اخبار مدارس


25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

11 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامت

جلوگیری از استرس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چگونه با نوجوانم صحبت کنم

شمس الدین حسینی

ارتباط مناسب

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

برای آسایش زندگی

جویس میر

راه رسیدن به آسایش

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد؟

اسپنسر جانسون

موفقیت و مهارت زندگی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

روژان رحمانی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا محمدی

مسابقه: نمایشنامه خوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا محمدی

مسابقه: رشته زبان انگلیسی جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شیوا محمودی

مسابقه: رشته زبان انگلیسی جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمانه گوزل

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا محمدی

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبستان دخترانه سما

روژان رحمانی

مسابقه: احکام

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

روژان رحمانی

مسابقه: انشاء نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا حاج محمدلو

مسابقه: چگور

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

ستایش راشدی

مسابقه: انشاء نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فائزه چپ چاپ

مسابقه: صحیفه سجادیه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس رحمانی

مسابقه: رشته آزمایشگاه علوم جشنواره خوارزمی

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

فراز طاهرخاني

1385/03/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين طاهرخاني

1380/03/08

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل ملك محمدي

1386/03/07

دبستان دخترانه سما

سيرانوش رحماني

1388/03/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سهند رحماني

1381/03/07

دبستان دخترانه سما

يلدا طاهرخاني

1389/03/04