آخرین اخبار مدارس


09 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

09 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

29 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

27 فروردیندبیرستان دوره اول دخترانه سما

26 فروردیندبستان دخترانه سما

16 فروردیندبستان پسرانه سما

26 فروردیندبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چگونه با نوجوانم صحبت کنم

شمس الدین حسینی

ارتباط مناسب

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامت

جلوگیری از استرس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

برای آسایش زندگی

جویس میر

راه رسیدن به آسایش

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

تینا رحمانی

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

لیلا حقایق پور

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

لیلا حقایق پور

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

روزا رحمانی

مسابقه: نقاشی با موضوع پدر من

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پارمیس طاهری

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه کاظم لو

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هلیا رحمانی

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سونيارحماني

مسابقه: پرسش مهر(طراحي)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

غزل طاهرخانی

مسابقه: آزمون بسیج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پریماه صفری

مسابقه: آزمون بسیج

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد حسن زاده

1380/02/09

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فاطمه رحماني

1383/02/10