آخرین اخبار مدارس


01 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

26 فروردیندبستان دخترانه سما

26 فروردیندبستان دخترانه سما

19 فروردیندبستان دخترانه سما

18 فروردیندبستان دخترانه سما

26 اسفنددبستان پسرانه سما

26 اسفنددبستان پسرانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما (ض م)

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما (ض م)

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چگونه با نوجوانم صحبت کنم

شمس الدین حسینی

ارتباط مناسب

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامت

جلوگیری از استرس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

برای آسایش زندگی

جویس میر

راه رسیدن به آسایش

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد؟

اسپنسر جانسون

موفقیت و مهارت زندگی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

هلیا رحمانی

مسابقه: رول بال

رتبه: چهارم

دبستان دخترانه سما

مهدیه صمدیان

مسابقه: جزء30

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شیوا محمودی

مسابقه: رشته زبان انگلیسی جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا محمدی

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا محمدی

مسابقه: رشته زبان انگلیسی جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس رحمانی

مسابقه: رشته آزمایشگاه علوم جشنواره خوارزمی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

روژان رحمانی

مسابقه: انشاء نویسی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیمیا اصانلو

مسابقه: نمایشنامه خوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا رحمانی

مسابقه: رشته آزمایشگاه علوم جشنواره خوارزمی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

روژان رحمانی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمانه گوزل

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

روژان رحمانی

مسابقه: احکام

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

هستي سعيدي

1386/02/08

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

كيميا اصانلو

1382/02/06

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا رحماني

1391/02/08

دبستان پسرانه سما

محمدطاها قراخاني

1391/02/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرحسين طاهرخاني

1381/02/04

دبستان پسرانه سما

محمدرضا قره داغي زردين سفلي

1388/02/04

دبستان پسرانه سما

اميرعلي محمدي

1386/02/04

دبستان دخترانه سما

سونيا رحماني

1386/02/08

دبستان پسرانه سما

محمد معظمي گودرزي

1387/02/06