آخرین اخبار مدارس


17 خرداددبیرستان دوره اول دخترانه سما

18 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

23 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

19 شهریوردبیرستان دوره اول دخترانه سما

06 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

13 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

31 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

09 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

01 فروردیندبستان دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چگونه با نوجوانم صحبت کنم

شمس الدین حسینی

ارتباط مناسب

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

برای آسایش زندگی

جویس میر

راه رسیدن به آسایش

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامت

جلوگیری از استرس

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

تینا رحمانی

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

لیلا حقایق پور

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پارمیس طاهری

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

غزل طاهرخانی

مسابقه: آزمون بسیج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

لیلا حقایق پور

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

پریماه صفری

مسابقه: آزمون بسیج

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هلیا رحمانی

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

سونيارحماني

مسابقه: پرسش مهر(طراحي)

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

روزا رحمانی

مسابقه: نقاشی با موضوع پدر من

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فاطمه کاظم لو

مسابقه: نمونه دولتی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سودا منفردپور

1386/04/26

دبستان پسرانه سما

اميرمحمد حيدري

1387/04/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حامد طاهرخاني

1380/04/31

دبستان دخترانه سما

فاطمه همتي

1387/04/25

دبستان پسرانه سما

مهدي كرمي

1384/04/25

دبستان دخترانه سما

فاطمه رحماني

1383/04/30

دبستان دخترانه سما

آيناز طاهرخاني

1385/04/27

دبستان پسرانه سما

عليرضا بيگدلي

1385/04/23

دبستان دخترانه سما

سارا رحماني

1384/04/26

دبستان دخترانه سما

صبا امامي طاهر

1385/04/23