آخرین اخبار مدارس


25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

11 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چگونه با نوجوانم صحبت کنم

شمس الدین حسینی

ارتباط مناسب

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

برای آسایش زندگی

جویس میر

راه رسیدن به آسایش

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامت

جلوگیری از استرس

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد؟

اسپنسر جانسون

موفقیت و مهارت زندگی

آخرین افتخارات مدارس


دبستان دخترانه سما

روژان رحمانی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا حاج محمدلو

مسابقه: چگور

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

روژان رحمانی

مسابقه: احکام

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا محمدی

مسابقه: نمایشنامه خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

مهدیه صمدیان

مسابقه: جزء30

رتبه: رتبه برتر

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا رحمانی

مسابقه: رشته آزمایشگاه علوم جشنواره خوارزمی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

شیوا محمودی

مسابقه: رشته زبان انگلیسی جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمانه گوزل

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس رحمانی

مسابقه: رشته آزمایشگاه علوم جشنواره خوارزمی

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

هلیا رحمانی

مسابقه: رول بال

رتبه: چهارم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فائزه چپ چاپ

مسابقه: صحیفه سجادیه

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا محمدی

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرحسين طاهرخاني

1387/05/30

دبستان دخترانه سما

آيسا دودانگه

1390/05/26

دبستان دخترانه سما

هليا رحماني

1391/05/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميرمحمد طاهرخاني

1380/05/28

دبستان پسرانه سما

پارسا رحماني

1388/05/31

دبستان دخترانه سما

ستايش راشدي فرد

1387/05/29

دبستان پسرانه سما

آريا ابوالفتحي

1389/05/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

پرناز كريمپور

1381/05/31

دبستان دخترانه سما

گلسا طاهريها

1389/05/28

دبستان پسرانه سما

كياوش خوش نظر

1391/05/28

دبستان دخترانه سما

عسل رحماني

1391/05/27

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

زهرا شيخها

1384/05/29