آخرین اخبار مدارس


25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

25 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

15 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

11 اردیبهشتدبستان دخترانه سما

11 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

09 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

04 اردیبهشتدبیرستان دوره اول دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

برای آسایش زندگی

جویس میر

راه رسیدن به آسایش

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد؟

اسپنسر جانسون

موفقیت و مهارت زندگی

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

غلبه بر استرس

جمعی از متخصصان حفظ سلامت

جلوگیری از استرس

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

چگونه با نوجوانم صحبت کنم

شمس الدین حسینی

ارتباط مناسب

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره اول دخترانه سما

نرگس رحمانی

مسابقه: رشته آزمایشگاه علوم جشنواره خوارزمی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

سمانه گوزل

مسابقه: نهج البلاغه

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

کیمیا اصانلو

مسابقه: نمایشنامه خوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رضا حاج محمدلو

مسابقه: چگور

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

روژان رحمانی

مسابقه: والیبال

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا محمدی

مسابقه: انشای نماز

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا محمدی

مسابقه: نمایشنامه خوانی

رتبه: اول

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مبینا محمدی

مسابقه: رشته زبان انگلیسی جشنواره نوجوان خوارزمی

رتبه: سوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

مهسا رحمانی

مسابقه: رشته آزمایشگاه علوم جشنواره خوارزمی

رتبه: دوم

دبیرستان دوره اول دخترانه سما

فائزه چپ چاپ

مسابقه: صحیفه سجادیه

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

روژان رحمانی

مسابقه: احکام

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

روژان رحمانی

مسابقه: انشاء نویسی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

ساميناسادات اوحدي بوشهري

1388/04/08

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سما جليلي

1380/04/03

دبستان دخترانه سما

آيلار اسكندري

1391/04/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

طوفان طاهرخاني

1380/04/03

دبستان پسرانه سما

ماني حيدري

1389/04/03

دبستان دخترانه سما

فرحناز زارع سروي

1389/04/06

دبستان پسرانه سما

محمدمتين رحماني

1386/04/04

دبستان دخترانه سما

زهرا ابراهيمي

1388/04/08